Akhbaar, Ilo-dhaqaale

ECHO

Qoyskaagu ma la socdaa arrimaha caafimaadka, ammaanka, iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah? Si aad af Soomaali ugu hesho mowduucyada caafimaadka, ammaanka, iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah, fadlan kala xiriir: www.echominnesota.org/so, 888-883-8831.

Kooxda gurmadka deg deg eeafarta deegaan

Ku fidinta gurmadka iyo u adeega rugta bulshada Daaryeelka Caafimaadka Maskaxda caruurta iyo dadka waaweyn. Markaadan garaneyn wax aad sameyso, ama aadan garaneyn wax aad wacdo, fadlan na soo wac. 1-800-635-8008.

Calendar

05
Aug

CAMHI Advisory Committe Meeting

The CommUNITY Adult Mental Health Initiative's Advisory Committee meeting is held on the first Thursday of the even numbered months at 1pm. ...View details

17
Aug

TRAINING: Law Enforcement and The Civil Commitment Process

This is designed for those working in law enforcement to learn about the civil commitment process in Minnesota. ...View details

18
Aug

View all Upcoming Events

Our Stories

Jennifer's Story

Please see the attached story to hear about how Vocational Services has made an impact on Jennifer's life. ...Continue reading

Read More Stories


Get Connected!

Enter your email address to be notified of upcoming trainings and anouncements.