Akhbaar, Ilo-dhaqaale

ECHO

Qoyskaagu ma la socdaa arrimaha caafimaadka, ammaanka, iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah? Si aad af Soomaali ugu hesho mowduucyada caafimaadka, ammaanka, iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah, fadlan kala xiriir: www.echominnesota.org/so, 888-883-8831.

Kooxda gurmadka deg deg eeafarta deegaan

Ku fidinta gurmadka iyo u adeega rugta bulshada Daaryeelka Caafimaadka Maskaxda caruurta iyo dadka waaweyn. Markaadan garaneyn wax aad sameyso, ama aadan garaneyn wax aad wacdo, fadlan na soo wac. 1-800-635-8008.

Calendar

04
Nov

CAMHI Joint Powers Board Meeting

The CommUNITY Adult Mental Health Initiative's Joint Powers Board meeting is held on the first Thursday of the odd numbered months. ...View details

02
Dec

CAMHI Advisory Committe Meeting

The CommUNITY Adult Mental Health Initiative's Advisory Committee meeting is held on the first Thursday of the even numbered months at 1pm. ...View details

View all Upcoming Events

Our Stories

Galen's Story

It has been a struggle – good days and bad days. I hope to encourage everyone to tell their stories and, in a small way, to better the lives of all mentally ill people living in this country. ...Continue reading

Read More Stories


Get Connected!

Enter your email address to be notified of upcoming trainings and anouncements.