Akhbaar, Ilo-dhaqaale

ECHO

Qoyskaagu ma la socdaa arrimaha caafimaadka, ammaanka, iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah? Si aad af Soomaali ugu hesho mowduucyada caafimaadka, ammaanka, iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah, fadlan kala xiriir: www.echominnesota.org/so, 888-883-8831.

Kooxda gurmadka deg deg eeafarta deegaan

Ku fidinta gurmadka iyo u adeega rugta bulshada Daaryeelka Caafimaadka Maskaxda caruurta iyo dadka waaweyn. Markaadan garaneyn wax aad sameyso, ama aadan garaneyn wax aad wacdo, fadlan na soo wac. 1-800-635-8008.

Calendar

24
Apr

Imagine Network April Events

The Imagine Network is about connecting lived experiences and sharing mental health challenges, together.

...View details

24
Apr

Training: Autism 101 & Mental Health (TRAINING IS FULL)

Please join us for a free training on autism and mental health. Please see the attached flyer for event details. ...View details

25
Apr

CAMHI Anti-Stigma Committee Meeting

Fight the stigma associated with mental health. Work on ways to promote mental wellness and educate people on mental health. ...View details

View all Upcoming Events

Our Stories

Galen's Story

It has been a struggle – good days and bad days. I hope to encourage everyone to tell their stories and, in a small way, to better the lives of all mentally ill people living in this country. ...Continue reading

Read More Stories


Get Connected!

Enter your email address to be notified of upcoming trainings and anouncements.