Akhbaar, Ilo-dhaqaale

ECHO

Qoyskaagu ma la socdaa arrimaha caafimaadka, ammaanka, iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah? Si aad af Soomaali ugu hesho mowduucyada caafimaadka, ammaanka, iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah, fadlan kala xiriir: www.echominnesota.org/so, 888-883-8831.

Kooxda gurmadka deg deg eeafarta deegaan

Ku fidinta gurmadka iyo u adeega rugta bulshada Daaryeelka Caafimaadka Maskaxda caruurta iyo dadka waaweyn. Markaadan garaneyn wax aad sameyso, ama aadan garaneyn wax aad wacdo, fadlan na soo wac. 1-800-635-8008.

Calendar

23
Aug

FREE Training: safeTALK

Please join us for a FREE training! CAMHI is happy to announce another session of safeTALK, a suicide prevention workshop.

...View details

30
Aug

CommUNITY Adult Mental Health Initiative Anti-Stigma Committee

CAMHI's Anti-stigma group's monthly meeting is held on the last Wednesday of the month at 1:00 pm ...View details

07
Sep

CAMHI Joint Powers Board Meeting

CAMHI Joint Powers Board Meeting ...View details

View all Upcoming Events

Our Stories

Anonymous Flex Fund Story

Consumer shares story on how flex funds approved positively impacted their life. ...Continue reading

Read More Stories


Get Connected!

Enter your email address to be notified of upcoming trainings and anouncements.