Akhbaar, Ilo-dhaqaale

ECHO

Qoyskaagu ma la socdaa arrimaha caafimaadka, ammaanka, iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah? Si aad af Soomaali ugu hesho mowduucyada caafimaadka, ammaanka, iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah, fadlan kala xiriir: www.echominnesota.org/so, 888-883-8831.

Kooxda gurmadka deg deg eeafarta deegaan

Ku fidinta gurmadka iyo u adeega rugta bulshada Daaryeelka Caafimaadka Maskaxda caruurta iyo dadka waaweyn. Markaadan garaneyn wax aad sameyso, ama aadan garaneyn wax aad wacdo, fadlan na soo wac. 1-800-635-8008.

Calendar

23
Oct

Imagine Network

The Imagine Network is about connecting lived experiences and sharing mental health challenges, together.

...View details

25
Oct

Anxiety, Depression and Trauma Training

When therapy for anxiety and depression is getting you nowhere; is trauma needing to be addressed? ...View details

30
Oct

Imagine Network

The Imagine Network is about connecting lived experiences and sharing mental health challenges, together.

...View details

View all Upcoming Events

Our Stories

Trisha’s Story

I wouldn't change a thing about our journey. His success is my biggest motivation. He's what I live for. ...Continue reading

Read More Stories


Get Connected!

Enter your email address to be notified of upcoming trainings and anouncements.