Akhbaar, Ilo-dhaqaale

ECHO

Qoyskaagu ma la socdaa arrimaha caafimaadka, ammaanka, iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah? Si aad af Soomaali ugu hesho mowduucyada caafimaadka, ammaanka, iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah, fadlan kala xiriir: www.echominnesota.org/so, 888-883-8831.

Kooxda gurmadka deg deg eeafarta deegaan

Ku fidinta gurmadka iyo u adeega rugta bulshada Daaryeelka Caafimaadka Maskaxda caruurta iyo dadka waaweyn. Markaadan garaneyn wax aad sameyso, ama aadan garaneyn wax aad wacdo, fadlan na soo wac. 1-800-635-8008.

Calendar

16
Jul

CAMHI Joint Powers Board Meeting

For the 2020 calendar year, the Joint Powers Board will meet on the first Thursday of the odd numbered months and in December if needed. ...View details

16
Jul

CANCELLED: Mental Health First Aid Training (FULL)

Mental Health First Aid is an 8-hour training to teach participants how to help someone who is developing a mental health problem or experiencing ...View details

30
Jul

CANCELLED: Mental Health First Aid Training for Adults (FULL)

Mental Health First Aid is an 8-hour training to teach participants how to help someone who is developing a mental health problem or experiencing ...View details

View all Upcoming Events

Our Stories

S.P.’s Story

If I didn't have my friends to talk to, I don't know where I would be. ...Continue reading

Read More Stories


Get Connected!

Enter your email address to be notified of upcoming trainings and anouncements.