Akhbaar, Ilo-dhaqaale

ECHO

Qoyskaagu ma la socdaa arrimaha caafimaadka, ammaanka, iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah? Si aad af Soomaali ugu hesho mowduucyada caafimaadka, ammaanka, iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah, fadlan kala xiriir: www.echominnesota.org/so, 888-883-8831.

Kooxda gurmadka deg deg eeafarta deegaan

Ku fidinta gurmadka iyo u adeega rugta bulshada Daaryeelka Caafimaadka Maskaxda caruurta iyo dadka waaweyn. Markaadan garaneyn wax aad sameyso, ama aadan garaneyn wax aad wacdo, fadlan na soo wac. 1-800-635-8008.

Calendar

27
Aug

Imagine Network Event

The Imagine Network is about connecting lived experiences and sharing mental health challenges, together.

...View details

28
Aug

Anti-Stigma Workgroup Meeting

Fight the stigma associated with mental health. Work on ways to promote mental wellness and educate people on mental health. ...View details

03
Sep

Imagine Network Events

The Imagine Network is about connecting lived experiences and sharing mental health challenges, together.

...View details

View all Upcoming Events

Our Stories

Margaret’s Story

We have found ways for Kathy to… not only become "functional" but will become a whole person, a person who knows she is worthwhile and fully loved. That is real healing. ...Continue reading

Read More Stories


Get Connected!

Enter your email address to be notified of upcoming trainings and anouncements.