Akhbaar, Ilo-dhaqaale

ECHO

Qoyskaagu ma la socdaa arrimaha caafimaadka, ammaanka, iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah? Si aad af Soomaali ugu hesho mowduucyada caafimaadka, ammaanka, iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah, fadlan kala xiriir: www.echominnesota.org/so, 888-883-8831.

Kooxda gurmadka deg deg eeafarta deegaan

Ku fidinta gurmadka iyo u adeega rugta bulshada Daaryeelka Caafimaadka Maskaxda caruurta iyo dadka waaweyn. Markaadan garaneyn wax aad sameyso, ama aadan garaneyn wax aad wacdo, fadlan na soo wac. 1-800-635-8008.

Calendar

04
Mar

CAMHI Joint Powers Board Meeting

The CommUNITY Adult Mental Health Initiative's Joint Powers Board meeting is held on the first Thursday of the odd numbered months. ...View details

16
Mar

Thought Field Therapy (TFT) Training (part 1)

Thought Field Therapy (TFT) Training- You're invited to attend! ...View details

30
Mar

Thought Field Training (TFT) (part 2)

Thought Field Training- and you're invited! ...View details

View all Upcoming Events

Our Stories

Jennifer's Story

Please see the attached story to hear about how Vocational Services has made an impact on Jennifer's life. ...Continue reading

Read More Stories


Get Connected!

Enter your email address to be notified of upcoming trainings and anouncements.