Akhbaar, Ilo-dhaqaale

ECHO

Qoyskaagu ma la socdaa arrimaha caafimaadka, ammaanka, iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah? Si aad af Soomaali ugu hesho mowduucyada caafimaadka, ammaanka, iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah, fadlan kala xiriir: www.echominnesota.org/so, 888-883-8831.

Kooxda gurmadka deg deg eeafarta deegaan

Ku fidinta gurmadka iyo u adeega rugta bulshada Daaryeelka Caafimaadka Maskaxda caruurta iyo dadka waaweyn. Markaadan garaneyn wax aad sameyso, ama aadan garaneyn wax aad wacdo, fadlan na soo wac. 1-800-635-8008.

Calendar

09
Jan

Imagine Network Social Event

Designed to provide opportunities for those utilizing mental health and recovery services to interact and participate with other community members ...View details

11
Jan

FREE Training- Gray Matters: Bipolar, Schizophrenia & Borderline Personality Disorder in Older Adults

Please join us for the Gray Matters: Bipolar Disorder, Schizophrenia, & Borderline Personality Disorder in Older Adults training on January 11, 2018. ...View details

16
Jan

Imagine Network Social Event

Designed to provide opportunities for those utilizing mental health and recovery services to interact and participate with other community members ...View details

View all Upcoming Events

Our Stories

S.P.’s Story

If I didn't have my friends to talk to, I don't know where I would be. ...Continue reading

Read More Stories


Get Connected!

Enter your email address to be notified of upcoming trainings and anouncements.