Akhbaar, Ilo-dhaqaale

ECHO

Qoyskaagu ma la socdaa arrimaha caafimaadka, ammaanka, iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah? Si aad af Soomaali ugu hesho mowduucyada caafimaadka, ammaanka, iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah, fadlan kala xiriir: www.echominnesota.org/so, 888-883-8831.

Kooxda gurmadka deg deg eeafarta deegaan

Ku fidinta gurmadka iyo u adeega rugta bulshada Daaryeelka Caafimaadka Maskaxda caruurta iyo dadka waaweyn. Markaadan garaneyn wax aad sameyso, ama aadan garaneyn wax aad wacdo, fadlan na soo wac. 1-800-635-8008.

Calendar

27
Feb

Imagine Network Event

Designed to provide opportunities for those utilizing mental health and recovery services to interact and participate with other community members ...View details

28
Feb

CAMHI Anti-Stigma Committee Meeting

Fight the stigma associated with mental health. Work on ways to promote mental wellness and educate people on mental health. ...View details

01
Mar

CAMHI Joint Powers Board Meeting

CommUNITY Adult Mental Health Initiative Joint Powers Board Meeting ...View details

View all Upcoming Events

Our Stories

Galen's Story

It has been a struggle – good days and bad days. I hope to encourage everyone to tell their stories and, in a small way, to better the lives of all mentally ill people living in this country. ...Continue reading

Read More Stories


Get Connected!

Enter your email address to be notified of upcoming trainings and anouncements.