Akhbaar, Ilo-dhaqaale

ECHO

Qoyskaagu ma la socdaa arrimaha caafimaadka, ammaanka, iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah? Si aad af Soomaali ugu hesho mowduucyada caafimaadka, ammaanka, iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah, fadlan kala xiriir: www.echominnesota.org/so, 888-883-8831.

Kooxda gurmadka deg deg eeafarta deegaan

Ku fidinta gurmadka iyo u adeega rugta bulshada Daaryeelka Caafimaadka Maskaxda caruurta iyo dadka waaweyn. Markaadan garaneyn wax aad sameyso, ama aadan garaneyn wax aad wacdo, fadlan na soo wac. 1-800-635-8008.

Calendar

28
Jan

Imagine Network Event

The Imagine Network is about connecting lived experiences and sharing mental health challenges, together. ...View details

04
Feb

Imagine Network Event

The Imagine Network is about connecting lived experiences and sharing mental health challenges, together.

...View details

06
Feb

CAMHI Advisory Committee Meeting

CAMHI 2020 Advisory Committee meets on the first Thursday of the even numbered months from 1pm to 3pm. The location of the meetings rotate between the four counties.

...View details

View all Upcoming Events

Our Stories

Trisha’s Story

I wouldn't change a thing about our journey. His success is my biggest motivation. He's what I live for. ...Continue reading

Read More Stories


Get Connected!

Enter your email address to be notified of upcoming trainings and anouncements.