Akhbaar, Ilo-dhaqaale

ECHO

Qoyskaagu ma la socdaa arrimaha caafimaadka, ammaanka, iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah? Si aad af Soomaali ugu hesho mowduucyada caafimaadka, ammaanka, iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah, fadlan kala xiriir: www.echominnesota.org/so, 888-883-8831.

Kooxda gurmadka deg deg eeafarta deegaan

Ku fidinta gurmadka iyo u adeega rugta bulshada Daaryeelka Caafimaadka Maskaxda caruurta iyo dadka waaweyn. Markaadan garaneyn wax aad sameyso, ama aadan garaneyn wax aad wacdo, fadlan na soo wac. 1-800-635-8008.

Calendar

01
Dec

FREE Training

S.A.V.E Suicide Prevention Training ...View details

02
Dec

Anti-Stigma Workgroup Meeting

Fight the stigma associated with mental health. Work on ways to promote mental wellness and educate people on mental health.

...View details

02
Dec

FREE Training

S.A.V.E Suicide Prevention Training ...View details

View all Upcoming Events

Our Stories

Jennifer's Story

Please see the attached story to hear about how Vocational Services has made an impact on Jennifer's life. ...Continue reading

Read More Stories


Get Connected!

Enter your email address to be notified of upcoming trainings and anouncements.