Akhbaar, Ilo-dhaqaale

ECHO

Qoyskaagu ma la socdaa arrimaha caafimaadka, ammaanka, iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah? Si aad af Soomaali ugu hesho mowduucyada caafimaadka, ammaanka, iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah, fadlan kala xiriir: www.echominnesota.org/so, 888-883-8831.

Kooxda gurmadka deg deg eeafarta deegaan

Ku fidinta gurmadka iyo u adeega rugta bulshada Daaryeelka Caafimaadka Maskaxda caruurta iyo dadka waaweyn. Markaadan garaneyn wax aad sameyso, ama aadan garaneyn wax aad wacdo, fadlan na soo wac. 1-800-635-8008.

Calendar

23
Aug

FREE Training: safeTALK

Please join us for a FREE training! CAMHI is happy to announce another session of safeTALK, a suicide prevention workshop.

...View details

30
Aug

CommUNITY Adult Mental Health Initiative Anti-Stigma Committee

CAMHI's Anti-stigma group's monthly meeting is held on the last Wednesday of the month at 1:00 pm ...View details

07
Sep

CAMHI Joint Powers Board Meeting

CAMHI Joint Powers Board Meeting ...View details

View all Upcoming Events

Our Stories

Trisha’s Story

I wouldn't change a thing about our journey. His success is my biggest motivation. He's what I live for. ...Continue reading

Read More Stories


Get Connected!

Enter your email address to be notified of upcoming trainings and anouncements.