Akhbaar, Ilo-dhaqaale

ECHO

Qoyskaagu ma la socdaa arrimaha caafimaadka, ammaanka, iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah? Si aad af Soomaali ugu hesho mowduucyada caafimaadka, ammaanka, iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah, fadlan kala xiriir: www.echominnesota.org/so, 888-883-8831.

Kooxda gurmadka deg deg eeafarta deegaan

Ku fidinta gurmadka iyo u adeega rugta bulshada Daaryeelka Caafimaadka Maskaxda caruurta iyo dadka waaweyn. Markaadan garaneyn wax aad sameyso, ama aadan garaneyn wax aad wacdo, fadlan na soo wac. 1-800-635-8008.

Calendar

28
Jun

CommUNITY Adult Mental Health Initiative Anti-Stigma Committee

CAMHI's Anti-stigma group's monthly meeting is held on the last Wednesday of the month at 1:00 pm ...View details

11
Jul

Wright County Mental Health Advisory Council

Wright County Mental Health Advisory Council ...View details

20
Jul

FREE Training: Let Go & Get Over It

A second session of the training has been scheduled for July 20th. Please join us! See Flyer for all the details! ...View details

View all Upcoming Events

Our Stories

Margaret’s Story

We have found ways for Kathy to… not only become "functional" but will become a whole person, a person who knows she is worthwhile and fully loved. That is real healing. ...Continue reading

Read More Stories


Get Connected!

Enter your email address to be notified of upcoming trainings and anouncements.