Akhbaar, Ilo-dhaqaale

ECHO

Qoyskaagu ma la socdaa arrimaha caafimaadka, ammaanka, iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah? Si aad af Soomaali ugu hesho mowduucyada caafimaadka, ammaanka, iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah, fadlan kala xiriir: www.echominnesota.org/so, 888-883-8831.

Kooxda gurmadka deg deg eeafarta deegaan

Ku fidinta gurmadka iyo u adeega rugta bulshada Daaryeelka Caafimaadka Maskaxda caruurta iyo dadka waaweyn. Markaadan garaneyn wax aad sameyso, ama aadan garaneyn wax aad wacdo, fadlan na soo wac. 1-800-635-8008.

Calendar

26
Jun

Imagine Network Event

The Imagine Network is about connecting lived experiences and sharing mental health challenges, together.

...View details

27
Jun

CAMHI Anti-Stigma Committee Meeting

Fight the stigma associated with mental health. Work on ways to promote mental wellness and educate people on mental health. ...View details

05
Jul

CANCELLED: CAMHI Joint Powers Board Meeting

CommUNITY Adult Mental Health Initiative Joint Powers Board Meeting ...View details

View all Upcoming Events

Our Stories

Anonymous Flex Fund Story

Consumer shares story on how flex funds approved positively impacted their life. ...Continue reading

Read More Stories


Get Connected!

Enter your email address to be notified of upcoming trainings and anouncements.